Two Towns Down Pios Math Duff

£4.25

S e a leann ùr seo a' chiad leann oifigeil airson a' Mhòid agus chaidh a chruthachadh gu sònraichte don Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig a chomharrachadh. 

This beer is the first ever official Mòd beer and was brewed to celebrate Paisley hosting the national royal Mòd 2023